EST

Teated

Projekt „Eesti Höövelliist OÜ Sürgavere tehase ressursitõhususe investeering” sai Euroopa Regionaalarengu Fondist toetust

Projekti lühikokkuvõte:

Investeeringu käigus soetab Eesti Höövelliist OÜ uue lihviliini koos konveieriga. Eesti Höövelliist OÜ muudab tootmist efektiivsemaks läbi tooraine vähendamise tänu uute tehnoloogiate kasutusele võtmisele. Oksavaba sõrmjätkatud liimpuit plaadi kasutus langeb 2%.

Projekti eesmärk ja tulemus:

Projekti eesmärk on saavutada vähemalt 1% ressursisäästu paranemine ning tõsta ressursitootlikkust. Ressursisäästuprojekti eesmärgi täitmiseks soetatakse:

Lihviliin koos konveieriga

  • Automaatse paksuse tuvastamine ja kiiruse reguleerimine aitab vältida inimeste poolt tekitava praagi kogust.
  • Kolme tallaga lihviliin muudab protsessi lihtsamaks, täpsemaks ja kiiremaks. Tooraine kasutus paraneb 2% tänu uuele seadmele.

Toetuse summa (EUR):

110 000